Jedan dan u našem vrtiću

Raspored aktivnosti tijekom dana s djecom

Dnevni plan rada organiziraju odgojiteljice odgojne skupine prema dobi, potrebama i mogućnostima djece. Dan u vrtiću ispunjen je sadržajima koji imaju za cilj cjelokupan razvoj te uvažavanje individualnih potreba i interesa svakog pojedinog djeteta. Ovaj pregled služi kao vremenski okvir i kratak uvid u aktivnosti koje se odvijaju u vrtiću.

6:00 – 7:30

Jutarnje dežurstvo

Z

dolazak djece

Z

razmjena informacija dežurne odgojiteljice s roditeljima

Z

zajedničko druženje djece svih odgojnih skupina

Z

igre po slobodnom izboru djece

Dežurstvo se provodi u dežurnoj sobi (Soba br.2). Aktivnosti provodi dežurna odgojiteljica.

7:30 – 8:00

Z

Djeca dolaze u svoju odgojnu skupinu.

8:00 – 9:00

Z

pripreme za doručak, higijena i njega djece, doručak

Tjedni jelovnik izložen je u garderobnom prostoru i na web stranici vrtića. Doručak traje do 9:00 h. Ukoliko dijete dolazi kasnije, doručkuje kod kuće.

9:00 – 10:30

Z

jutarnje grupno okupljanje, pozdravljanje, dogovor oko aktivnosti

Z

igre (individualne i grupne)

Z

aktivnosti vođene od strane odgojitelja

Z

aktivnosti prema slobodnom izboru djece

Z

oko 10h voćni međuobrok

Z

pripreme za izlazak na igralište, šetnja

Z

igre na vanjskom prostoru

Duljina boravka na zraku ovisi o dobi i mogućnostima djece te vremenskim uvjetima.

10:30 – 11:30

Z

dolazak odgojitelja popodnevne smjene

Z

pripreme za ručak, higijena djece, njega, ručak

11:30 – 14:30

Z

priprema za dnevni odmor, dnevni odmor

Z

odlazak odgojitelja jutarnje smjene u 12:30h

Duljina spavanja ovisi o dobi i potrebama svakog djeteta

14:30 – 15:00

Z

postepeno ustajanje, higijena i njega djece

Z

priprema za užinu, užina

15:00 – 16:30

Z

igre po izboru djece

Z

odlazak djece, razmjena informacija s roditeljima

16:30 – 17:30

Popodnevno dežurstvo u dežurnoj sobi (Soba br. 2) 

Z

dolazak djece u sobu dežurstva, informiranje dežurnog odgojitelja

Z

oko 17h međuobrok

Z

odlazak djece, razgovor s roditeljima, individualni pristup svakom djetetu