Pjesma “Pekar” – dio projekta “Glazba, pokret, gluma”, 23.10.2020.

Pogledaj video sadržaje

Pripremile: odgojiteljice Klaudija Ešegović i Anita Gojanović (Lavići)