Početak pedagoške godine u Lavićima, 16.10.2020.

Pogledaj video sadržaje

Pripremile: odgojiteljice Klaudija Ešegović, Anita Gojanović i Ivana Tušek (Lavići), pedagoginja Tea Resanović i ravnateljica Marija Pintar