Početak pedagoške godine u Sovicama

Pogledaj video sadržaje

Pripremile: odgojiteljice Sarita Krpan, Lucija Leder (Sovice), ravnateljica Marija Pintar i pedagoginja Tea Resanović