Razne igre u Sovicama, listopad-studeni 2020.

Pogledaj video sadržaje
Pripremile: odgojiteljice Lucija Leder, Sarita Krpan (Sovice), Ivana Tušek i pedagoginja Tea Resanović