Redoviti program

Redoviti 10-satni program

Redoviti 10-satni program provodi se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Zadaće našeg odgojno obrazovnog rada temelje se na programskom usmjerenju. Kako bi omogućili kvalitetno ostvarivanje zadaća nastojimo svakodnevno osigurati:

Z

ugodnu atmosferu u kojoj će se dijete osjećati zaštićeno i sigurno

Z

poticajnu sredinu u kojoj će moći slobodno razvijati svoje sposobnosti

Z

tolerantno okružje u kojem će ostvariti svoja prava i zadovoljiti svoje potrebe

Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupne – mlađu, srednju i stariju (djeca od 3-7 godina). Jednu grupu vode dvije odgojiteljice koje rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju potreba djece te optimalnom poticanju njihovog razvoja. Veliku važnost pridajemo individualnom pristupu svakom djetetu kojeg postižemo praćenjem djetetovih navika, potreba i sposobnosti koje iskazuje. Smatramo da je iskrena i otvorena suradnja s roditeljima ključ kvalitetne odgojno-obrazovne prakse koju provodimo.

Projekti u okviru redovitog programa

Kako bi obogatili redoviti program, svake godine provodimo različite projekte i sklopove aktivnosti kroz koje nastojimo unaprijediti cjelokupan razvoj djece. U više od osam godina postojanja proveli smo mnoštvo projekata, ovo su neki od njih:

Z

Projekt „Vježbanjem i kretanjem do zdravlja“

Z

Projekt „Naš povrtnjak i cvijetnjak“

Z

Sklop aktivnosti za razvoj prometne kulture i sigurnosti djece u prometu

Z

Projekt „Poticanje razvoja senzomotornih funkcija“

Z

Projekt „Od glazbenog doživljaja do glazbenog stvaralaštva“

Z

Projekt „U zdravom tijelu zdravi duh“

Z

Projekt „Nije smeće sve za vreće“

Z

Projekt „Čuvamo našu narodnu baštinu“